© 2023 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle

SUPER D-PLUS

อะมิโนน้ำ ซุปเปอร์ ดีพลัส

 

ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์

"อะมิโนน้ำ ซุปเปอร์-ดีพลัส"
  ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป็น "อะมิโน" เข้มข้นที่สกัดมาจากปลาทะเล ซึ่งอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่จำเป็นต่อพวก พืช ผัก ผลไม้ จากการทดสอบจาก Central Laboratory ประเทศไทย โดยในวัตถุดิบของเรา 100 มิลลิกรัม มีอะมิโนมากถึง 19 ตัว ซึ่งประกอบไปด้วย Alanine(1,015.65 mg), Arginine (3,487.46), Aspartic acid (706.06 mg), Cystine (116.55 mg), Glutamic acid (1233.36 mg), Glycine (1,405.35 mg), Histidine (2,194.65 mg), Glutamine (1,666.48 mg), Isoleucine (342.73 mg), Leucine (732.15 mg), Lysine (2,359.81 mg), Methionine (266.53 mg), Phenylalanine (487.08 mg), Proline (1,350.47 mg), Serine (331.63 mg), Threonine (415.22 mg), Tryplophan (173.94), Tyrosine (324.97), Valine (408.12)

 

จากอะมิโนที่มีประโยชน์ทั้งหมด จะทำให้ พืช ผัก ผลไม้ ได้รับ ธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซี่ยม) ธาตุอาหารรอง (แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน) และธาตุอาหารเสริม (เหล็ก, แมงกานีส, สังกะสี, ทองแดง, โบรอน, โมลิบดินัม, คลอรีน)  

 

ทั้งนี้ธาตุอาหารทั้งหมดที่มีอยู่ใน "อะมิโนน้ำ ซุปเปอร์ ดีพลัส" ทั้งหมดจะช่วยให้พืชมีกาารเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ช่วยบำรุงสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ดินร่วนซุย เพิ่มออกซิเจนให้ดิน ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตรึงอยู่ในดินให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ทนต่อสภาพภูมิอากาศที่ร้อนและแล้ง ปลอดภัยจากสารพิษ 100 %

 

"อะมิโนน้ำ ซุปเปอร์ ดีพลัส" ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

 

 

เกี่ยวกับเรา

"อะมิโนน้ำ ซุปเปอร์ ดีพลัส"

เรามีความตั้งใจที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุด โดยได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพราะเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัญหาที่เกษตกรได้ประสบมาทั้งในด้านผลผลิตและในด้านต้นทุนการผลิต "อะมิโนน้ำ ซุปเปอร์ ดีพลัส" ได้รับการทดสอบและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้มาแล้ว เราในฐานะลูกหลานเกษตกรของไทย รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นที่รู้จักและยอมรับมาแล้วทั้งในและต่างประเทศ

 

วิสัยทัศน์ 

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่ปลอดภัยกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีมาตราฐานระดับโลก

พันธกิจ

1. เราจะจะผลิตสินค้าที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคม

2. เราจะพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของเกษตกรให้มากที่สุด

    เพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยและต้นทุนที่เหมาะสม

3. เราจะมุ่งเน้นการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคเกษตกรรมและเกษตกรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. เราจะปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า เกษตรกร และผู้บริโภคสินค้าเกษตรเหมือนบุคคลในครอบครัว

 

 
 

กระบวนการแห่งคุณภาพ

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่
ติดต่อเราทาง E-mail

ฝากข้อความไว้เพื่อการติดต่อกลับ

ห้างหุ้นส่วน บี เอ็น อาร์ ซี ซัพพลาย

เลขที่ 17 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา ระหัสไปรษณีย์ 90250

admdplus@gmail.com

Tel: 084-6476560, 087-4198262, 090-1809671, 084-1941962 Fax: 074-280549

ตัวแทนจำหน่ายเขตภาคเหนือ ภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ

0846476560

ตัวแทนจำหน่ายเขตภาคใต้

- ภาคใต้ตอนล่าง

คุณสหทัศน์ ศุภพฤษสกุล 090-1809671

คุณ ยกย่อง พิศุทธางกูร 084-0694484

 
 

อะมิโนน้ำ

ซุปเปอร์ ดีพลัส

ตราปลานำโชค